Ik zet me in voor sterke leefomgevingen met een goede sociale en culturele infrastructuur. Dat is voor mij een leefomgeving die mensen voldoende kansen geeft om zich ontplooien en die hun welzijn ondersteunt.

Daar draag ik op dit moment aan bij als projectleider van kennis- en netwerkorganisatie Platform31 in het team Wonen, Ruimte en Leefbaarheid.

Ik heb ruim 13 jaar ervaring met kennisontwikkeling en kennisdeling, waaronder door middel van kwalitatief onderzoek, publicaties in (inter)nationale tijdschriften en boeken, onderwijs, en de organisatie van congressen. Ik ben socioloog (Universiteit van Antwerpen) en communicatiewetenschapper (Radboud Universiteit Nijmegen), en ben gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in 2014.