Een overzicht van mijn academische publicaties staat ook op Google Scholar.

Rapporten en artikelen voor Platform31

Proefschrift

Wetenschappelijke artikelen

Boekhoofdstukken

Recensies

Professionele publicaties (blogberichten, rapporten etc)