In dit project bestudeerde ik de groeiende diversiteit aan online initiatieven gericht op stedelijk erfgoed. Op het internet zien we een levendige herinneringscultuur rond steden. Dit varieert van Facebookgroepen met historische foto’s, tot erfgoedblogs en lokale herinneringenwebsites opgezet door stadsmusea. Daarnaast zien we dat erfgoedinstellingen steeds vaker het publiek oproepen om herinneringen, objecten of verhalen te delen die gerelateerd zijn aan het verleden van steden. Dit project verkende de toepassingsmogelijkheden van deze participatieve erfgoedwebsites, onderzocht hun maatschappelijke waarde en relevantie, en verkende onder welke omstandigheden ze het best functioneren. Het onderzoek resulteerde in een workshop, symposium, wetenschappelijke publicaties en een eindrapport.

Het project werkte zo aan kennisontwikkeling op het vlak van 2 gerelateerde erfgoedtrends. Ten eerste is er is steeds meer aandacht voor publieksparticipatie in erfgoedbeleid. Ten tweede ligt de nadruk hierbij op de immateriële waarden die stedelijke gemeenschappen toekennen aan erfgoed. Deze trends komen nadrukkelijk terug in de nieuwe benadering van historische stadslandschappen die UNESCO in 2011 introduceerde. Deze benadering richt zich niet alleen op fysieke monumenten en gebouwen, maar ook de sociaal-culturele betekenissen die zij hebben voor burgers. Er is bij erfgoedprofessionals echter nog te weinig kennis over de methoden om deze immateriële waarden in kaart te brengen. Dit project verkent welke rol participatieve erfgoedwebsites hierbij kunnen spelen.

Dit is een overzicht van mijn publicaties over online stedelijk erfgoed:

Projectverslag

Wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken

Overige publicaties